BIZTONSÁG ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS olvassa el!

Biztonsági öv a tetőn

2014. április 26., Debrecen, Nagyerdei Stadion. A tetőfedést készítő cég alpinista munkása a stadion északnyugati oldalán, a tetőn dolgozik, amikor beszakadt alatta egy ponyva. A tartó acélszerkezetbe még megkapaszkodik, de ereje fogytán a szerkezetet elengedi és 15 méterről a lelátó székeire zuhan. Sérüléseibe azonnal belehal.

A tragédia a megnyitó ünnepség előtti napokban történt, amikor szakemberek garanciális javításokat végeztek a tetőn. Az eset kivizsgálása azonnal megkezdődött. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége a vizsgálat eredményeként megállapította a munkáltató felelősségét és bírságot szabott ki a munkáltatóra. Továbbá megállapította, hogy a legfőbb hiányosság a munkavédelmi előírások be nem tartása, konkrétan a szükséges és előírt leesés ellen védő eszközök viselésének hiánya volt.

11

Idő kérdése, hogy mikorra robban be hazánkban is a tetők, tetőterek jobb kihasználtsága. Számos európai és tengerentúli példa azt mutatja, hogy a nagyvárosok, jobb híján, felfele terjeszkednek, belakják a tetőtereiket. Párhuzamosan a magaslati lakóterek kialakulásával, parkok, futópályák, közösségi kertek, kutyafuttatók, zöld teraszok vagy csak extenzív zöld foltok létesülnek a magasban.

Sokszor megesik az is, hogy az épülethez tartozó gépészet jelentős részét a tetőre száműzik.

A magasban lévő zöldfelület és gépészet is rendszeres karbantartást igényel, vagyis időről időre valaki megjelenik a tetőn, hogy a munkáját elvégezze. Míg a magaslati parkok, teraszok biztonságossá tétele a nagyközönség részére mindenki számára kézenfekvőnek tűnik, az olyan tetők biztosítása, melyekre csak karbantartó személyzet jár ki, sokszor elmarad.

2

A magasból leesés az építőiparban az első, az ipar egészét tekintve pedig a második helyen áll a halálos kimenetelű munkahelyi balesetek között.

Tetőfelületeink, zöldtetőink karbantartási idejére a biztonságos munkavégzés biztosítása a hatályos jogszabályok alapján is kötelező.

Jogszabályi háttér

Az EN795/2012, kikötési pontokra és zuhanásgátló rendszerekre vonatkozó európai szabvány, kiegészülve az 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről, III.fejezetének, 28.§ (1)-vel, leírja és szabályozza a magasban végzett munkakörnyezet biztonságos feltételeit. Vagyis olyan munkahelyeken ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni. Leesés elleni rendszer alkalmazását írja elő a 4/2002. (II.20) SzCsM-EüM együttes rendelet 4 számú mellékletének III., építési munkahelyek helyiségeken kívüli bekezdésének 5. alpontja. A rendelet értelmében leesés elleni védelmet kell biztosítani ha:

 • a munkavégzés helyének magassága meghaladja a 2,00 méter szintkülönbséget födémek, tetők, mennyezetek, felülvilágítók, aknák megnyitásakor vagy építésekor.
 • 2,00 méter szintkülönbséget meghaladó tetőn végzendő munkáknál és a hozzá vezető utakon
 • lapos és alacsony hajlású (20alatti) tetők esetében, amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2,00 méternél közelebb van.

Fontos megjegyezni, hogy egy balesetet követően egy körültekintően eljáró vizsgálat megnézi az épület tulajdonosának, fenntartójának és az épületet tervező építésznek, mérnöknek a felelősségét is!

Ahhoz, hogy a tervezés során biztonságos és gazdaságos döntést hozhasson a tervező, ismernie kell a hatályos jogszabályokat, törvényeket, rendelkezéseket valamint az eltérő használati intenzitáshoz illeszkedő rendszereket.

A cél minden esetben a balesetek elkerülése, oly módon, hogy a minimális ráfordítás mellett a szükséges biztonsági feltételeket garantáljuk az eltérő képzettségű és tudású szakembereknek és felhasználóknak. Ennek érdekében az értelmezési eltérések kiküszöbölésére a D.A.CH.S. munkacsoport irányelvében a kockázatelemzés eszközével egy döntéselősegítő mátrixot alakítottak ki.

A mátrix a tetőn megjelenő célcsoportok és a használat intenzitásának függvényében eltérő kategóriákra osztja a minimálisan szükséges felszereltségi szintet.

1

A munkacsoport által meghatározott célcsoportok:

 1. Telepítő szakember: Biztonságtechnikai rendszerek telepítői és képzett szakemberek (tetőfedő, bádogos, szerkezetépítő stb.)
 2. Kiképzett szakember: Biztonságtechnikai rendszerek használatára kiképzett szakemberek (zöldtető-fenntartók, kéményseprők, karbantartók stb.)
 3. Nem kiképzett szakember: Biztonságtechnikai rendszerek használatára nem kiképzett szakemberek (egyéb szakmák munkát végző személyei)
 4. Magánszemélyek: Nyilvánosság (közfelhasználók)

A használati intenzitás a következő csoportokra osztható:

 1. Ritka használat, 5 évnél ritkább munkavégzés (nincs hóeltakarítás, nincs eseti vagy rossz időben végzett beavatkozás)
 2. Csekély használat, 2-5 évenkénti munkavégzés (esetenkénti hóeltakarítás, nincs eseti vagy rossz időben végzett beavatkozás)
 3. Közepes használat, 2 évnél gyakoribb munkavégzés (várható hóeltakarítás, éjszakai vagy rossz időben végzett beavatkozás, zöldtető karbantartás)
 4. Gyakori használat, rövid időközönként munkavégzés (van hóeltakarítás, éjszakai vagy rossz időben végzett beavatkozás)

I. kategória jellemzői:

 • javasolt rendszerfelszereltség: szoliter kikötési pontok
 • 5 m2 feletti tetőfelületen fix külső kikötési pont vagy belső megközelíthetőség
 • mobil kikötési pont, egyszerűen és gyorsan elvégezhető feladatok elvégzéséhez

II. kategória jellemzői:

 • javasolt rendszerfelszereltség: sorolt kikötési rendszerek szoliter kikötési pontokkal kiegészítve
 • 5 m2 feletti tetőfelületen fix külső kikötési pont vagy belső megközelíthetőség
 • betörésbiztos felülvilágító kupolák

III. kategória jellemzői:

 • javasolt rendszerfelszereltség: sorolt kikötési rendszerek szoliter kikötési pontokkal kiegészítve
 • a be- és feljárók szerszámokkal is biztonságosan megközelíthetők kell, hogy legyenek
 • világítás
 • áramvételi lehetőség

IV. kategória jellemzői:

 • javasolt rendszerfelszereltség: korlátrendszer
 • a be- és feljárók szerszámokkal is biztonságosan megközelíthetők kell, hogy legyenek
 • világítás
 • áramvételi lehetőség

Biztonságtechnikai eszközök:

 • Mobil kikötési pontok: leterheléssel rögzített, ideiglenesen felállítható rendszerek az eseti rövid távú munkafolyamatok elvégzéséhez
 • Szoliter kikötési pontok: leterheléssel rögzített vagy mechanikai rögzítésűek, pontszerű kikötési helyek adott mozgási sugárral.
 • Sorolt kikötésű rendszerek: leterheléssel rögzített vagy mechanikai rögzítésűek, adott vonal mentén alkalmazható rendszer.
 • Korlátrendszerek: leterheléssel rögzített vagy mechanikai rögzítésűek, felhasználástól függő kivitelű lehatároló elemek

A tetőn számos módja lehetséges a biztonságos munkakörnyezet kialakításának. A rögzítés módja szerint 2 nagy csoportba sorolhatjuk a rendszereket:

 • mechanikai rögzítésű rendszerek
 • leterheléssel rögzített rendszerek

A mechanikai rögzítésű rendszerek kishajlású és ferdetetőn is alkalmazhatóak, igazodnak az alkalmazott födémszerkezethez (beton, fém vagy fa), minden esetben áttörik a víz- és hőszigetelést pontszerű hőhidakat képezve a szerkezetben.

A leterheléssel rögzített leesés elleni rendszerek lapos és kis hajlású tetőkön alkalmazhatóak, bármilyen födémszerkezeten, mely a rendszernek megfelelő felületi terhelést bírja. Felépítésükből adódóan sem a vízszigetelést sem a hőszigetelést nem károsítják.

DiaSafe® kikötési rendszer

A DiaSafe® kikötési rendszer egy olyan – a TÜV Ausztria által vizsgáztatott, EN 795:2012 normának megfelelő – leesés elleni védelmi pont vagy pontrendszer, amely egy megfelelő személyi védőfelszereléssel (hevederzet) biztosítja a lapostetőkön munkát végző személyek biztonságát. A DiaSafe® termékek egyaránt alkalmazhatóak visszatartó, illetve zuhanást felfogó kikötési rendszerként. A DiaSafe® rendszerek teljesítik mind a magyarországi, mind az európai uniós biztonsági előírásokat.

A rendszer installációja a tetőszigetelés áttörése nélkül, bármilyen típusú tetőszerkezeten megtörténhet, ahol a tető lejtése nem haladja meg az 5 fokot. A stabilitást biztosító leterhelő réteg tetőfajtáktól függően egyaránt lehet kavics, zöldtető ültetőközeg, betonlap. Egyedi tervezéssel megoldható a csupán 30 kg/m2-es leterhelősúllyal való beépítés szintúgy, mint az
1 m2-en való biztosítás, vagy az 1 m rétegvastagság feletti alkalmazás.

3

A DiaSafe® kikötési rendszer főbb előnyei

Hőhídmentes beépítés
Ellentétben a kötőelemekkel a szerkezethez rögzített kikötési pontokkal, a DiaSafe® rendszereket hőhídmentesen leht beépíteni, így járulva hozzá az energia- és költséghatékonysághoz.

A tetőszigetelés védelme
A DiaSafe® rendszerek leterheléssel rögzülnek, így a beépítésnél nem sérül a tetőszigetelés, utólagos szigetelési munka nem szükséges.

Tetőtípustól független beépítés
A DiaSafe® rendszerek egyaránt felépíthetőek egyenes vagy fordított rétegrendű tetőszerkezetekre.

2015 szeptemberétől a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címét viselheti a DiaSafe® termékcsalád. A cím azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, és kiemelt fon­tosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen jó minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtá­sának. A pályázat díjazottjai olyan példaértékű modelleket jelenítenek meg, amelyek hozzájárulnak a gazdaság fejlesztéséhez.

Csabina Péter

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT KATTINTSON IDE!